Educación de pais

Educación de pais

Facía tempo que non poñía a ghatos hostiándose

Facía tempo que non poñía a ghatos hostiándose

Idea: Celia Taboada
Baseado en feitos reais. Abonda a ir a calquera feira do entorno.

Idea: Celia Taboada

Baseado en feitos reais. Abonda a ir a calquera feira do entorno.

Colaboración de: Rubén Presa Puga

Colaboración de: Rubén Presa Puga

Vía: Voute Esnaquizar Miñoca
Colaboración de: Rubén Presa Puga

Colaboración de: Rubén Presa Puga

As noticias na galega

As noticias na galega